BERLIN PACKAGING
BULGARIA

Стъклени и опаковъчни продукти

Сгради

За изработката на една ваза или бутилка се използват редица форми и приспособления. Стъклото се подлага на предварително формиране в заготовки, с помощта на сгъстен въздух (1а), след което се прехвърля във формата за раздуване, където придобива окончателната си форма.

За образуването на финиша се използват редица машини.

Всички заготовки се изработват от лята стомана и са за еднократна употреба.

За да се направи формата на бутилка за машина с 8 отделения и двойно подаване на стъкломаса са необходими:

  • 22 форми за раздуване + подложки;
  • 30 празни заготовки + насочващ елемент.

Една машина с 8 отделения и двойно подаване на стъкломаса произвежда около 150 000 бр. за 24 часа. След като приключи производството на една линия бутилки, използваните заготовки се отнасят в машинната зала, където се подлагат на пясъко-струйно почистване, ремонт и повторно полиране, за да бъдат готови за следващото производство.