Производство
на
продукти

Благодарение на нашата гъвкавост, ние можем да произведем бутилки и буркани с вместимост от 50 мл до 5000, в количества то 30 000 броя и повече (при специални поръчки), в разнообразни цветове, като кремък, зелено, маслинено зелено, кехлибарено и синьо.

Всички заготовки се изработват от лята стомана и са за еднократна употреба.

За изработката на една ваза или бутилка се използват редица форми и приспособления. Стъклото се подлага на предварително формиране в заготовки, с помощта на сгъстен въздух, след което се прехвърля във формата за раздуване, където получава окончателната си форма.

καλουπια

За да се направи формата на бутилка за машина с 8 отделения и двойно подаване на стъкломаса са необходими:

  • 22 форми за раздуване + подложки;
  • 30 празни заготовки + насочващ елемент.

Една машина с 8 отделения и двойно подаване на стъкломаса произвежда около 150 000 бр. за 24 часа.

След като приключи производството на една линия бутилки, използваните заготовки се отнасят в машинната зала, където се подлагат на пясъко-струйно почистване, ремонт и повторно полиране, за да бъдат готови за следващото производство.